Cải cách hành chính

THÔNG BÁO: Niêm yết công khai và triển khai thực hiện các TTHC lĩnh vực Lao động- Thương binh và Xã hội thực hiện theo phương án ủy quyền giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện
Ngày đăng 07/09/2023 | 08:18  | View count: 117

Căn cứ Quyết định 4330/QĐ-UBND ngày 30/8/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục TTHC trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội thực hiện theo phương án ủy quyền giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngày 06/9/2023, UBND huyện Hoài Đức ban hành Thông báo số 3039/TB-UBND về việc Niêm yết công khai và triển khai thực hiện các tTTHC lĩnh vực Lao động- Thương binh và Xã hội thực hiện theo phương án ủy quyền giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện. Theo đó, UBND huyện thông báo triển khai thực hiện 15 TTHC lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội theo Quyết định 4330/QĐ-UBND ngày 30/8/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội để các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân biết để thực hiện.

Trân trọng thông báo./.

Xem chi tiết: QUYẾT ĐỊNH 4330

                     THÔNG BÁO 3039

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh