Cải cách hành chính

THÔNG BÁO: Niêm yết công khai và triển khai thực hiện các TTHC đáp ứng yêu cầu triển khai tái cấu trúc quy trình, cung cấp DVC trực tuyến toàn trình, một phần trong tiếp nhận và giải quyết TTHC trên môi trường điện tử
Ngày đăng 07/09/2023 | 08:05  | View count: 35

Căn cứ Quyết định số 4239/QĐ-UBND ngày 24/8/2023 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt danh mục các thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu triển khai tái cấu trúc quy trình, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thành phố Hà Nội năm 2023 và các năm tiếp theo.

Theo đó, ngày 06/9/2023, UBND huyện Hoài Đức ban hành Thông báo số 3040/TB-UBND về việc Niêm yết công khai và triển khai thực hiện các TTHC đáp ứng yêu cầu triển khai tái cấu trúc quy trình, cung cấp DVC trực tuyến toàn trình, một phần trong tiếp nhận và giải quyết TTHC trên môi trường điện tử để các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức cá nhân biết để thực hiện.

Trân trọng thông báo./. 

Xem chi tiết: QUYẾT ĐỊNH 4239

                     THÔNG BÁO 3040

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh