Cải cách hành chính

THÔNG BÁO: Niêm yết công khai và triển khai thực hiện TTHC nhóm lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết và quyết định của UBND huyện Hoài Đức
Ngày đăng 30/08/2023 | 10:51  | View count: 47

Căn cứ Quyết định số 4184/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực Tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, ngày 29/8/2023, UBND huyện Hoài Đức ban hành Thông báo số 3028/TB-UBND về việc Niêm yết công khai và triển khai thực hiện TTHC nhóm lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết và quyết định của UBND huyện Hoài Đức. Trong đó nêu rõ: UBND huyện thông báo triển khai thực hiện 02 TTHC lĩnh vực Tài nguyên nước theo Quyết định số 4184/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và dừng thực hiện 02 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện tại Quyết định số 2181/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. 

Trân trọng thông báo để các phòng, ban, ngành, đơn vị UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân biết để thực hiện./.

Xem chi tiết: QUYẾT ĐỊNH 4184

                     THÔNG BÁO 3028

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh