Cải cách hành chính

THÔNG BÁO: Niêm yết công khai và triển khai thực hiện TTHC lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện thực hiện theo phương án ủy quyền
Ngày đăng 06/06/2023 | 09:18  | View count: 66

Căn cứ Quyết định 2989/QĐ-UBND ngày 31/5/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa thực hiện theo phương án ủy quyền giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngày 05/6/2023, UBND huyện ban hành Thông báo số 2406/TB-UBND về việc Niêm yết công khai và triển khai thực hiện TTHC lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện thực hiện theo phương án ủy quyền. Theo đó, UBND huyện thông báo thực hiện 02 TTHC lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện thực hiện theo phương án ủy quyền. (Xem chi tiết Thông báo)

UBND huyện trân trọng thông báo để các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân biết để thực hiện./.

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh