Cải cách hành chính

THÔNG BÁO: Niêm yết công khai và triển khai thực hiện TTHC nhóm lĩnh vực Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện và Phòng kinh tế huyện
Ngày đăng 25/05/2023 | 16:08  | View count: 63

Căn cứ Quyết định số 2804/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công thương Hà Nội.

Ngày 24/5/2023, UBND huyện ban hành Thông báo số 2255/TB-UBND về việc Niêm yết công khai và triển khai thực hiện thủ tục hành chính nhóm lĩnh vực Công thương (Kinh doanh khí, Lưu thông hàng hóa trong nước; Xúc tiến thương maih, quản lý cạnh tranh; Công thương địa phương) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện và Phòng kinh tế huyện. Theo đó, UBND huyện thông báo thực hiện 28 TTHC nhóm lĩnh vực Công thương thuộc thảm quyền giải quyết của UBND huyện và phòng Kinh tế huyện. Dừng thực hiện 05 TTHC tại Quyết định số 4658/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 và 09 TTHC tại Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. (Xem chi tiết)

UBND huyện trân trọng thông báo để các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức cá nhân biết để thục hiện./.

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh