Cải cách hành chính

THÔNG BÁO: Niêm yết công khai và triển khai thực hiện TTHC lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) và Lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) thuộc thẩm quyền giải quyết của phòng Tài chính- Kế hoạch
Ngày đăng 17/05/2023 | 15:45  | View count: 25

Căn cứ Quyết định số 2647/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

Theo đó, ngày 16/5/2023, UBND huyện Hoài Đức ban hành Thông báo số 1878/TB-UBND về việc Niêm yết công khai và triển khai thực hiện TTHC lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) và Lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) thuộc thẩm quyền giải quyết của phòng Tài chính- Kế hoạch để các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân biết để thực hiện. (Xem chi tiết)

Trân trọng thông báo./.

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh