Cải cách hành chính

THÔNG BÁO: Niêm yết công khai và triển khai thực hiện TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Tài nguyên nước và lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện
Ngày đăng 25/04/2023 | 16:57  | View count: 61

Căn cứ Quyết định số 2181/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung  thuộc  lĩnh vực Tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngày 25/4/2023, UBND huyện Hoài Đức ban hành Thông báo số 1536/TB-UBND về việc Niêm yết công khai và triển khai thực hiện TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Tài nguyên nước và lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện. Theo đó, UBND huyện thông báo thực hiện 03 TTHC được sửa đổi, bổ sung trên cơ sở 03 TTHC đã được ban hành tại Quyết định số 4139/QĐ-UBND ngày 07/7/2017 và Quyết định số 1838/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.(xem chi tiết thông báo)

Trân trọng thông báo để các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân biết để thực hiện./.

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh