Cải cách hành chính

THÔNG BÁO: Công khai và triển khai thực hiện TTHC liên thông lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện
Ngày đăng 19/04/2023 | 20:36  | View count: 94

Căn cứ Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 04/4/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngày 18/4/2023, UBND huyện Hoài Đức ban hành Thông báo số 1512/TB-UBND về việc niêm yết công khai và triển khai thực hiện TTHC liên thông lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Theo đó, UBND huyện thông báo thực hiện TTHC  liên thông " Thực hiện điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí, chăm sóc, nuôi dưỡng  hàng tháng" thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện và dừng tiếp nhận 01 TTHC lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện teo Điều 1 Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 04/4/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

UBND huyện trân trọng thông báo để các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân biết để thực hiện./.(Xem chi tiết Thông báo )

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh