Cải cách hành chính

THÔNG BÁO: Dừng tiếp nhận và giải quyết TTHC lĩnh vực Văn hóa theo Mô hình "Ngày thứ 6 xanh" tại UBND huyện Hoài Đức
Ngày đăng 14/03/2023 | 09:12  | View count: 23

Căn cứ Quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tịch hành chính; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vu chức năng quản lý của Sở Văn hóa và thể thao thành phố Hà Nội.

Căn cứ Quyết định số 1226/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của UBND huyện Hoài Đức về việc thực hiện mô hình "Ngày thứ 6 xanh" trên địa bàn huyện Hoài Đức và Thông báo số 630/TB-UBND ngày 28/4/2022 của UBND huyện về thực hiện thủ tục hành chính theo mô hình "Ngày thứ 6 xanh".

UBND huyện Thông báo dừng tiếp nhận và giải quyết 05 TTHC lĩnh vực Văn hóa áp dụng theo mô hình "Ngày thứ 6 xanh" để các phòng, ban, ngành, đơn vị và UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân biết để thực hiện. (Xem chi tiết Thông báo)

Trân trọng thông báo./.

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh