Cải cách hành chính

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số
Ngày đăng 01/03/2023 | 13:00  | View count: 149

Sáng 01/3, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023 và kế hoạch khảo sát, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Hoàng Trường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ Cải cách hành chính huyện dự, chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thủ trưởng các cơ quan huyện; đại diện Ban chỉ huy Quân sự, Chi cục Thống kế huyện. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu 20 xã, thị trấn trên địa bàn.

Toàn cảnh hội nghị tại các điểm cầu

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, UBND huyện đã ban hành kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 19/01/2023 về công tác cải cách hành chính năm 2023. Kế hoạch nêu rõ: trong năm 2023, huyện phấn đấu nâng cao chất lượng, thứ hạng chỉ số cải cách hành chính của huyện theo đánh giá, xếp loại của Thành phố. Phấn đấu 100% số hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả giải quyết đúng hạn và trước hạn. Duy trì mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính, đạt tối thiểu 90%. Ngoài ra, 100% các phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về thủ tục hành chính, quy định hành chính được các cơ quan, đơn vị thuộc huyện tiếp nhận, xử lý và thông báo kết quả giải quyết kịp thời theo quy định. Trên cơ sở đó, UBND huyện đề ra 21 mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện. Trọng tâm, yêu cầu các phòng, ban huyện, UBND các xã, thị trấn cần xác định công tác cải cách thủ tục hành chính và xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số là nhiệm vụ trọng tâm. Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Bố trí kinh phí, nguồn lực và triển khai đúng, đủ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch.

Đ/c Nguyễn Xuân Lý – HUV, Trường phòng Nội vụ huyện trình bày nội dung các Kế hoạch

Về kế hoạch khảo sát, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, thị trấn, đối tượng bao gồm đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và công chức chuyên môn xã, thị trấn. Thời gian triển khai thực hiện xong trước ngày 05/3/2023, bằng hình thức khảo sát qua báo cáo và khảo sát trực tiếp. Theo đó, UBND huyện yêu cầu đảm bảo việc khảo sát đúng đối tượng, nội dung, tiến độ. Có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả của các phòng, ban, các xã, thị trấn trong quá trình khảo sát.

Thủ trưởng các cơ quan huyện phát biểu tại hội nghị

Đại biểu các xã phát biểu ý kiến

Tham dự hội nghị, các phòng chuyên môn huyện và UBND các xã, thị trấn cơ bản nhất trí với những nội dung đã được triển khai. Đồng thời, các đại biểu cũng nêu lên những tồn tại, hạn chế liên quan đến cải cách thủ tục hành chính; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính, xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số,... từ đó kiến nghị UBND huyện tháo gỡ, giải quyết, góp phần thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 đạt hiệu quả tốt hơn.

Đ/c Nguyễn Hoàng Trường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu kết luận chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Hoàng Trường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan thuộc huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong năm 2023 cần đặc biệt quan tâm đến công tác cải cách hành chính. Nhất là triển khai thực hiện cải cách hành chính một cách bài bản, chuyên nghiệp; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; tuân thủ nghiêm chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề theo đúng quy định. Trước mắt, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2023; chủ động quán triệt triển khai đồng bộ, toàn diện các nội dung công tác cải cách hành chính theo thẩm quyền, cụ thể hóa rõ ràng các chỉ tiêu, nhiệm vụ và phân công trách nhiệm từng nội dung công việc. 

Trên tinh thần công bằng, khách quan, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị việc khảo sát, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, thị trấn đảm bảo đúng thực trạng số lượng, trình độ chuyên môn, chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Thời gian, nội dung triển khai khảo sát, đánh giá theo đúng Kế hoạch, từ đó xây dựng giải pháp, lộ trình thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối với đội ngũ cán bộ, công chức xã, thị trấn.

Phượng Nguyễn

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh