Cải cách hành chính

THÔNG BÁO: Thực hiện TTHC lĩnh vực Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Kinh tế - UBND huyện
Ngày đăng 08/12/2022 | 08:37  | View count: 30

UBND huyện đăng tải Thông báo số 5734/TB-UBND ngày 07/12/2022 của UBND huyện về việc Thực hiện TTHC lĩnh vực Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Kinh tế - UBND huyện để các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện. (Xem chi tiết Thông báo)

Trân trọng thông báo./.

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh