Cải cách hành chính

Kế hoạch tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân về TTHC lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022
Ngày đăng 06/12/2022 | 09:57  | View count: 140

UBND huyện đăng tải Kế hoạch số 8497/KH-STNMT ngày 02/11/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc tổ chức Hội nghị đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022 và Văn bản số 2838/UBND-TNMT ngày 05/12/2022 của UBND huyện Hoài Đức về việc triển khai nội dung tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân về TTHC lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022 để các phòng, ban, cơ quan thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn biết và thực hiện.

Trân trọng thông báo./.

Xem chi tiết: KẾ HOẠCH 8497

                    VĂN BẢN 2838

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh