Cải cách hành chính

THÔNG BÁO: Lịch đối thoại với tổ chức, cá nhân về TTHC, giải quyết TTHC trên địa bàn huyện (Lần 2 năm 2022)
Ngày đăng 14/09/2022 | 20:01  | View count: 62

UBND huyện đăng tải Thông báo số 3118/TB-UBND ngày 13/9/2022 của UBND huyện về tổ chức Hội nghị đối thoại với các tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện (lần 2 năm 2022). Theo đó: thời gian tổ chức đối thoại diễn ra vào 8h00 ngày 10/10/2022 (thứ 2) tại Hội trường lớn UBND huyện Hoài Đức. Nội dung đối thoại: các tổ chức, cá nhân có yêu cầu đối thoại về quy định hành chính, giải quyết thủ tục hành chính tại huyện Hoài Đức.

UBND huyện trân trọng thông báo để các tổ chức, cá nhân biết và tham gia đối thoại./.

Xem chi tiết: THÔNG BÁO 3118-2022

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh