Cải cách hành chính

THÔNG BÁO: về việc thực hiện TTHC lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện
Ngày đăng 17/05/2022 | 08:42  | View count: 268

     Căn cứ Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và đào tạo thành phố Hà Nội.

      Ngày 16/5/2022, UBND huyện Hoài Đức ban hành Thông báo số 2181/TB-UBND về việc thực hiện TTHC lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện. Theo đó, UBND huyện thông báo  thực hiện 03 TTHC mới và dừng thực hiện 01 TTHC lĩnh vực Giáo dục trung học theo Điều 1 Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 nêu trên.  (xem chi tiết Thông báo số 2181 tại đây).
     UBND huyện trân trọng thông báo để các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện./.

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh