An ninh - quốc phòng

Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4 năm 2023
Ngày đăng 24/08/2023 | 10:30  | View count: 95

Sáng 24/8, tại hội trường Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4 năm 2023. Dự khai mạc có Đại tá Nguyễn Đình Nhâm – Phó Trưởng phòng Dân quân tự vệ, Bộ Tư lệnh Thủ đô; Thượng tá Đồng Minh Mạnh – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện; Thượng tá Ngô Hoàng Giang – Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự huyện.

Đại biểu dự khai mạc lớp bồi dưỡng

Tham gia lớp bồi dưỡng có 300 học viên là các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức, chuyên viên các phòng, ban, ngành và các đồng chí Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở; các đồng chí Giáo viên các trường Trung học cơ sở; các đồng chí Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trên địa bàn huyện Hoài Đức. Trong thời gian 4 ngày, các học viên sẽ được bồi dưỡng 9 chuyên đề bao gồm: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh. Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới. Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới. Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo, gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam. Nội dung cơ bản về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới. Nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, An ninh mạng, Nghĩa vụ quân sự, GDQP&AN, Dân quân tự vệ, Lực lượng dự bị động viên. Phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.

Đ/c Thượng tá Đồng Minh Mạnh – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện phát biểu khai mạc

Thông qua bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4 nhằm trang bị cho các học viên nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, các vấn đề diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Trên cơ sở đó, giúp các học viên tham mưu, đề xuất thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng-an ninh của cơ quan, đơn vị, nâng cao trình độ toàn diện, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Kết thúc lớp học, học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh đối tượng 4.

Trên cơ sở đó, đồng chí Đồng Minh Mạnh – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện đề nghị các học viên chấp hành nghiêm các quy định, quy chế lớp học. Xác định được tinh thần và thái độ học tập đúng đắn, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Đề cao trách nhiệm trong học tập, nắm chắc từng nội dung được truyền đạt, đồng thời tự nghiên cứu thêm nội dung trong các tài liệu được trang bị.

Đ/c Đại tá, Thạc sĩ Trịnh Quốc Thư - Phó Chủ nhiệm khoa Quốc phòng và An ninh, Học viện Chính trị truyền đạt các nội dung tại lớp

Đối với các đồng chí giảng viên cần phát huy hết khả năng và tinh thần trách nhiệm của mình, đem hết tâm huyết, kinh nghiệm và nhiệt tình truyền đạt kiến thức, làm tròn bổn phận và trách nhiệm của người giảng viên, báo cáo viên. Đối với cán bộ chuyên môn giúp việc phải tiếp nhận, quản lý học viên đúng quy định, đảm bảo sĩ số. Phổ biển nội dung, chương trình, quy chế lớp học, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, thực hiện đúng kế hoạch, uốn nắn kịp thời những sai sót phát sinh, bảo đảm các điều kiện vật chất phục vụ yêu cầu lớp học.

Hương Đỗ

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh