An ninh - quốc phòng

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trúc Anh chủ trì hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 28/03/2023 | 11:13  | View count: 111

Sáng 28/3, Đảng ủy Quân sự huyện tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Trúc Anh-Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện chủ trì hội nghị. Dự có Đại tá Đoàn Chí Thắng - ĐUV Đảng ủy Bộ Tư lệnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; đồng chí Nguyễn Hoàng Trường-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đại diện Ban Tổ chức Huyện ủy.

Hơn nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX, Đảng ủy Quân sự huyện đã quán triệt nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và lãnh đạo đơn vị hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, nhiều nhiệm vụ đã hoàn thành tốt. Đã tham mưu với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện, hoàn thành toàn diện các nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, trọng tâm là, tham mưu ban hành đồng bộ các văn bản lãnh đạo,chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trong nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là Chương trình số 46-CTr/HU ngày 04/12/2020 về “Tăng cường tiềm lực Quốc phòng - An ninh, giai đoạn 2020-2025”; Nghị quyết số 82-NQ/HU ngày 22/4/2021 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Chương trình số 46-CTr/HU ngày 04/12/2020 của Huyện ủy Hoài Đức và các đề án, kế hoạch, kết luận; hàng năm, tham mưu ban hành đồng bộ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và được quán triệt, triển khai xuống cơ sở. Các hội đồng, ban chỉ đạo trong lĩnh vực quốc phòng hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ.

Trung tá Ngô Hoàng Giang-ĐUV, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện thông qua báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ

Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân với 430 thanh niên nhập ngũ, động viên quân đội 1.391 quân nhân dự bị, 16 phương tiện kỹ thuật; hoàn thành diễn tập thiết quân luật giới nghiêm trong năm 2021 và chỉ đạo 9 xã diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ an toàn; sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, hội thao và tham gia hội thi, hội thao Bộ Tư lệnh đạt giải 3 toàn đoàn. Phối hợp thực hiện nghiêm Nghị định số 03/NĐ-CP của Chính phủ, diễn tập PCCC; bảo đảm an toàn các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện chính trị của Đảng, đất nước. Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tổ chức thanh tra 09 đơn vị trong thực hiện công tác quốc phòng theo Nghị định 168 của Chính phủ; thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, kiểm tra công tác giáo dục QP&AN đối với 13 đơn vị; phối hợp tổ chức khám, tư vấn kiến thức sức khỏe, cấp thuốc, tặng quà cho các đối tượng chính sách và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Tiêu biểu, mẫu mực”; tổ chức quán triệt, học tập nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; thực hiện nghiêm công tác giáo dục chính trị; phổ biến giáo dục pháp luật; thông tin chính trị, thời sự, định hướng tư tưởng cho các đối tượng; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở. Phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện chính trị của Đảng, đất nước; thực hiện nghiêm công tác thi đua khen thưởng và các phong trào thi đua. Duy trì nghiêm công tác phối hợp hoạt động với các tổ chức chính trị - xã hội và Hội Chữ thập đỏ huyện, các Cụm đoàn kết quân dân, hoạt động kết nghĩa với Ban CHQS huyện Lâm Hà. Duy trì nghiêm nề nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật. Bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; thanh, quyết toán đúng nguyên tắc.

Đại biểu tham luận tại hội nghị

Công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm, các cấp ủy, chi bộ quán triệt nghiêm và triển khai thực hiện nghiêm các văn bản của cấp trên về công tác xây dựng Đảng. Đảng ủy ban hành đồng bộ, đầy đủ các nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện và sơ, tổng kết các nội dung theo chỉ đạo của trên. Tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 và ban hành quy chế lãnh đạo của chi ủy, chi bộ. Duy trì nghiêm nề nếp chế độ sinh hoạt Đảng, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Công tác cán bộ được thực hiện đúng quy trình. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Phục vụ Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra Đảng ủy về lãnh đạo thực hiện Chương trình 09 của Thành ủy và Chương trình 46-CTr/HU, Nghị quyết số 82-NQ/HU của Huyện ủy Hoài Đức. Phối hợp với Ủy ban kiểm tra Huyện ủy kiểm tra, giám sát 11 Đảng ủy cơ sở về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ; Đảng ủy kiểm tra 03 lượt chi bộ về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng chi bộ; các chi bộ tiến hành kiểm tra, giám sát đảng viên theo kế hoạch. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực luôn được quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Trường-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hôi nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Trường-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao những nỗ lực của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện trong công tác tham mưu, lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự tại địa phương. Đặc biệt, trong hơn 2 năm qua, Đảng bộ đã được Bộ Tư lệnh Thủ đô tin tưởng giao là đơn vị tổ chức điểm Đại hội Đảng bộ quân sự cơ sở; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vận hành các khu cách ly tập trung, khu thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19; thực hiện tốt công tác phòng không nhân dân, kịp thời phát hiện và báo cáo xử lý thiết bị bay lạ trên địa bàn cũng như phát hiện, phối hợp rà phá thành công quả bom do chiến tranh để lại trên địa bàn xã An Khánh trong thời gian 24 giờ đảm bảo an toàn. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện khẳng định, cấp ủy, chính quyền huyện luôn quan tâm và tạo điều kiện để Đảng ủy, Ban CHQS huyện nói riêng, LLVT huyện nói chung hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ đó góp phần giữ vững ổn định tình hình địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Trúc Anh-TUV, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện kết luận hội nghị

Ghi nhận những kết quả đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội của Đảng bộ Quân sự huyện, đồng chí Nguyễn Trúc Anh-Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện cũng đã chỉ ra một số nhiệm vụ mà Đảng ủy cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo từ nay đến hết nhiệm kỳ 2020-2025. Đó là: cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, phối hợp bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị của Đảng, đất nước của huyện. Thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thực hiện có hiệu quả, hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu Chương trình số 09-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội và Chương trình 46-CTr/HU, Nghị quyết số 82-NQ/HU của Huyện ủy về tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giai đoạn 2020-2025. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân, động viên quân đội; diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ; sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện; phối hợp thực hiện nghiêm Nghị định số 03/NĐ-CP của Chính phủ, tham gia PCCC, bảo đảm an toàn các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện chính trị của Đảng, đất nước. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng, công trình quốc phòng; quy hoạch, xây dựng trụ sở ban CHQS cấp xã theo Chương trình số 46 của Huyện ủy và xây dựng nhà ở đại đội Dự bị động viên, các hạng mục phụ trợ Ban CHQS huyện; phối hợp thực hiện các dự án được phê duyệt. Nâng cao chất lượng cập nhật, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng; kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; thanh tra theo Nghị định 168 của Chính phủ và kiểm tra, giám sát các Đảng ủy cơ sở về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Tổ chức quán triệt, học tập nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật; định hướng tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, đoàn kết, khắc phục khó khăn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng gắn với thực hiện các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị quân đội trên địa bàn và hoạt động kết nghĩa. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ; xây dựng nề nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật. Bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật, tài chính trong các nhiệm vụ.Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu phải nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên; chủ động phòng ngừa và đấu tranh phòng chống các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, không để “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Duy trì nghiêm nề nếp chế độ sinh hoạt Đảng; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên chặt chẽ. Phối hợp tổ chức bồi dưỡng đối tượng Đảng cho đoàn viên ưu tú sẵn sàng nhập ngũ. Thực hiện nghiêm công tác cán bộ; tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát trong thực hiện các nhiệm vụ./.

Thanh Thạo

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh