An ninh - quốc phòng

Đảng ủy Quân sự huyện tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị 124-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương và 10 năm thực hiện Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới
Ngày đăng 27/03/2023 | 11:05  | View count: 62

Sáng 27/3, Đảng ủy Quân sự huyện tổ chức tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124-CT/QUTW ngày 31/3/2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và 10 năm thực hiện Đề án của Bộ Quốc phòng về "Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới".

Đại biểu dự hội nghị

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đại tá Lưu Nam Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; đồng chí Trần Văn Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đại biểu Phòng Tuyên huấn, Phòng Dân vận Cục Chính trị; các đồng chí trong Đảng ủy Quân sự huyện; nhân viên tài chính Ban CHQS huyện; các đồng chí Chính trị viên, Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban CHQS các xã, thị trấn, đơn vị tự vệ.

Trung tá Ngô Hoàng Giang-CTV phó, Chủ nhiệm Chính trị Ban CHQS huyện thông qua báo cáo tổng kết

Thực hiện Chỉ thị số 124-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương và Đề án của Bộ Quốc phòng về đổi mới công tác giáo dục chính trị, trong những năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy Ban CHQS huyện thường xuyên quán triệt sâu sắc đường lối quan điểm của Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của trên về lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành công tác giáo dục chính trị. Ban Chính trị đã làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy, Chỉ huy xây dựng kế hoạch giáo dục chính trị; kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện Kế hoạch đổi mới công tác giáo dục chính trị, thường xuyên nắm chắc diễn biến tư tưởng của cán bộ, nhân viên, chất lượng, hiệu quả tiến hành công tác giáo dục chính trị, kịp thời đề xuất nhiều biện pháp phù hợp để giữ vững ổn định tình hình tư tưởng, xây dựng động cơ, thái độ trách nhiệm cao cho mỗi quân nhân, trên cương vị chức trách đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Thường xuyên hướng dẫn cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nội dung, phương pháp, tiến hành công tác giáo dục chính trị theo Quy chế giáo dục chính trị của Tổng cục Chính trị và các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên.

Đại biểu phát biểu tham luận

Hoạt động của công tác giáo dục chính trị tại đơn vị đều được Đảng uỷ, chỉ huy đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, chặt chẽ. Đội ngũ cấp ủy, người chỉ huy đã thể hiện được vai trò chủ trì, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị theo chức trách, nhiệm vụ. Đồng thời đã phát huy được vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện của Cơ quan Chính trị. Từ năm 2011 đến nay, Đảng ủy đã ban hành 12 Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị trong LLVT huyện; tham gia 141 buổi báo cáo viên do cấp trên tổ chức; hằng năm đã tiến hành tổ chức tập huấn, hội thi báo cáo viên, hội thi cán bộ giảng dạy chính trị trong LLVT huyện và tham gia thi cấp Cụm, thi Bộ Tư lệnh 2 năm 1 lần cho cán bộ chính trị các cấp về công tác giáo dục chính trị; tổ chức tốt việc giáo dục chính trị, giáo dục phổ biến pháp luật cho cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng cơ quan đúng nội dung, chương trình kế hoạch. Qua kiểm tra các nội dung của cán bộ, sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng kết quả 100% đạt yêu cầu trong đó có trên 85% khá, giỏi; giáo dục chính trị cho lực lượng DQTV và DBĐV, quân số: 39.700 đồng chí; kết quả 100% đạt yêu cầu trong đó có trên 80% khá, giỏi.

Nội dung giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật, kỷ luật Quân đội được coi trọng. Hàng năm đã thực hiện tốt kế hoạch, nội dung, chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng. Riêng sĩ quan, QNCN cơ quan Quân sự huyện đảm bảo đủ 100% nội dung theo quy định. Đối với lực lượng DQTV đã kết hợp chặt chẽ thời gian, nội dung chương trình giáo dục chính trị với phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là các nội dung liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, công tác huấn luyện, chiến đấu.Trong tiến hành công tác giáo dục, đã kết hợp tốt nội dung giáo dục thường xuyên, giáo dục cơ bản cho các đối tượng với giáo dục nhiệm vụ, giáo dục pháp luật, kỷ luật và giáo dục truyền thống góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống tốt đẹp và nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ đảng viên, quần chúng, khuyến khích khả năng tự nghiên cứu học tập, tự tư duy.

Các nội dung, chương trình huấn luyện, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng đã quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, yêu cầu nhiệm vụ Quân đội, nhiệm vụ LLVT Thủ đô và huyện Hoài Đức, qua đó định hướng tư tưởng, củng cố nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện. Thực hiện tốt đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời làm chuyển biến về nhận thức, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, chiến sĩ. Nâng cao phẩm chất, nhân cách người cán bộ, đảng viên, chiến sĩ LLVT huyện; quan hệ quân dân ngày càng gắn bó, hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" luôn được giữ vững và phát huy; 100% cán bộ, nhân viên, chiến sỹ nhận thức rõ vị trí, vai trò công tác giáo dục chính trị là nội dung trọng tâm, là phương thức cơ bản góp phần bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tác phong công tác, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Lưu Nam Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lưu Nam Tiến-Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã ghi nhận những kết quả mà Đảng ủy Quân sự huyện Hoài Đức đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị tại đơn vị theo tinh thần Chỉ thị số 124-CT/QUTW và Đề án của Bộ Quốc phòng. Sau 12 năm thực hiện Chỉ thị 124-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới và 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu yêu cầu đề ra, tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp trong công tác giáo dục chính trị. Qua đó đã trực tiếp góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc. Chỉ đạo nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị-Bộ Tư lệnh Thủ đô đề nghị Đảng ủy Quân sự huyện Hoài Đức tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý điều hành của người chỉ huy, phát huy vai trò của cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị các cấp đối với công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới. Đồng thời, tích cực nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác giáo dục chính trị. Quan tâm thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên đánh giá, rút kinh nghiệm; xây dựng và nhân rộng các mô hình, cách làm hay, sáng tạo, điển hình tiên tiến; kịp thời biểu dương, khen thưởng những cán bộ nhiệt tình, trách nhiệm, trình độ, năng lực, có phương pháp sư phạm tốt, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục chính trị trong đơn vị.

Thượng tá Nguyễn Quốc Chương-Phó Bí thư Đảng ủy, CTV ban CHQS huyện phát biểu tại hội nghị

Tiếp thu ý kiên chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị-Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và ghi nhận những ý kiến đóng góp, thảo luận từ Ban Chỉ huy Quân sự cơ sở, Thượng tá Nguyễn Quốc Chương-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện nhấn mạnh: trong thời gian tới, Đảng ủy Quân sự huyện sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới. Từ đó, góp phần thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra./.

 

Thanh Thạo

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh