Đăng Ký | Đăng Nhập

HUYỆN HOÀI ĐỨC

DANH BẠ CÁC CƠ QUAN

ẢNH HOẠT ĐỘNG

Tin tức - Sự kiện

Thông báo số 01/TB-HĐTD của hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Hoài Đức năm 2013.

Thông báo về việc tập trung thí sinh đã đăng ký dự xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục thuộc huyện Hoài Đức năm 2013

Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức giáo dục làm việc tại các trường mầm non, tiểu học năm 2013.

Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2013 của UBND thành phố Hà Nội, UBND huyện Hoài Đức thong báo chỉ tiêu tuyển dụng viên chức làm việc tại các trường mầm non, Tiểu học trên địa bàn huyện Hoài Đức.

Thông báo số 14/TB-UBND ngày 21/01/2013 của UBND huyện Hoài Đức.

Về việc xét chọn học viên lớp công chức nguồn làm việc tại xã, thị trấn huyện Hoài Đức năm 2013.

Thông báo số 105/TB-HĐTD ngày 24/9/2012 của Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục.

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành GIáo dụng huyện Hoài Đức thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2012.

Thông báo số 07/TB-HĐTD ngày 22/8/2012 của Hội đồng Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Hoài Đức.

Về việc điều chỉnh lịch tổ chức phần thi kiểm tra sát hạch nội dung giảng dạy trên lớp đối với tuyển dụng giáo viên mầm non.

Thông báo số 05/TB-HĐTD ngày 17/8/2012 của Hội đồng Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Hoài Đức.

Về việc điều chỉnh tiến độ tổ chức tuyển dụng của Hội đồng tuyển dụng huyện.

Thông báo số 04/TB-HĐTD ngày 18/8/2012 của Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2012.

Về việc thông báo thời gian, địa điểm dự tuyển viên chức giáo dục năm 2012.

Thông báo của Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Hoài Đức năm 2012.

Thông báo số 01/TB-HĐTD ngày 14/8/2012 về việc tiếp nhận đơn thay đổi nguyện vọng đăng ký chỉ tiêu và Thông báo số 02/TB-HĐTD ngày 15/8/2012 về danh sách dự tuyển, thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch tuyển viên chức năm 2012.

Thông báo số 03/TB-HĐTD ngày 16/8/2012 thay thế cho Thông báo số 01/TB-HĐTD ngày 14/8/2012 của Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục Hoài Đức

Về việc tiếp nhận đơn thay đổi nguyện vọng đăng ký chỉ tiêu.

Điểm thi tuyển công chức xã, thị trấn huyện Hoài Đức năm 2012.

Hội đồng tuyển dụng chức xã, thị trấn huyện Hoài Đức thông báo điểm thi tuyển công chức xã, thị trấn huyện Hoài Đức năm 2012.

Thông báo số 116/TB-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2012 của UBND huyện Hoài Đức.

Về việc điều chỉnh tiến độ, thời gian tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở Mầm non, Trung học cơ sở công lập huyện Hoài Đức năm 2012

Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 12/7/2012 của UBND huyện Hoài Đức.

Tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, trung học cơ sở công lập huyện Hoài Đức năm 2012.

Thông báo thay đổi nguyện vọng đăng ký dự tuyển công chức cấp xã năm 2012 tại đơn vị đã có chỉ tiêu xét tuyển thẳng

Các thí sinh đăng ký dự tuyển các chỉ tiêu đã có hồ sơ đăng ký xét tiếp nhận thẳng tới phòng Nội Vụ huyện Hoài Đức để thay đổi nguyện vọng trước ngày 22/6/2012.

Chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, thị trấn thuộc huyện Hoài Đức năm 2012

Căn cứ Quyết định số 1854/QĐ-UBND ngày 04/5/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2012, UBND huyện Hoài Đức thông báo chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức xã, thị trấn thuộc huyện Hoài Đức.

Trang 1 trong 5Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  Tiếp   Cuối    
Trang chủ | QLVB & Điều Hành | KSTTHC | TRA CỨU TTHC | Đường dây nóng
Cổng giao tiếp điện tử huyện Hoài Đức TP Hà Nội
Cơ quan thường trực: Văn phòng HĐND&UBND huyện Hoài Đức
Điện thoại: 0433 861 210. ; Email: @hoaiduc.hanoi.gov.vn